Botilbuddet Rosenfeldthusene
Social service

Velkommen til Rosenfeldthusene

Rosenfeldthusene efteråret 2010

Rosenfeldthusene i Frederikssund, er en del af Frederikssund Kommunes tilbud for voksne med udviklingshandicap.

Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eventuelt med psykiatrisk overbygning.

Rosenfeldthusene har vågen nattevagt.