Botilbuddet Rosenfeldthusene

2. lønnet praktik

  • Se 1. lønnet praktik.
  • Udvikle/gennemføre pædagogiske forløb for en eller flere beboere
  • Medansvar for dagligdagen
  • Beskrive/analysere pædagogisk praksis
  • Bidrage til almen faglig dialog
  • Indgå som det øvrige personale i eksempelvis ad hoc grupper - o.l.
  • Kunne forbinde praksis med teori
  • Skrive referater ved møder
  • Kendskab til hele Rosenfeldthusene selvom vejleder er andetsteds


Vi forventer endvidere, at praktikanter på Rosenfeldthusene deltager i forskellige arrangementer, så som temadage, fester, festivaler m.m. 

I praktikforløbet vil det også forekomme, at praktikanten indgår i arbejdet i andre huse end det hus, hvor vejleder er tilknyttet.

Ved sygdom overholdes de, for Rosenfeldthusene, sædvanlige regler for sygemelding og raskmelding.