Botilbuddet Rosenfeldthusene
Social service

Uddannelsesplan for Rosenfeldthusene

Praktikansvarlig: Pia Dylov

Praktikvejleder uddannet: Bettina Thers Gaunfeldt

Krav og forventninger til studerende

Generelle forventninger til studerende:

 • At praktikanten møder med åbenhed, og udviser respekt for brugere og personale.
 • At praktikanten tager initiativ til, og deltager, i forskellige aktiviteter.
 • Deltager i møder - aktivt
 • Reflekterer selvstændigt over mål og metoder, er nysgerrig og skriver dagbog.
 • Udviser engagement.

Generelle tilbud til studerende:

 • Rum og mulighed for refleksion.
 • Deltagelse i div. møder, pædagogiske debatter og praktiske gøremål.
 • Mulighed for at forbinde teoretisk viden, med praktisk udførelse.
 • At være ansvarlig, og derigennem få indflydelse.
 • At personalet udviser engagement, ansvarlighed, åbenhed og respekt.
 • At tage rollen, som uddannelsessted alvorligt.
 • Vejledningstimer gives løbende. Vejledningstimer gives også af andet personale end vejlederen.
 • At give plads til at være "studerende".

Endvidere at vejlederen er uddannet pædagog - har mindst 2 års erfaring, og har så vidt muligt praktikvejlederkursus


Nyheder