Botilbuddet Rosenfeldthusene

Beboerne

Beboerne i Rosenfeldthusene har betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Flere har desuden psykiatriske diagnoser.

Beboergruppen er aktuelt i alderen 24 til 80 år.

En del beboere anvender ganghjælpemidler og/eller kørestole, og beboernes behov for hjælp og støtte er varierende.

En del af beboerne er i dagbeskæftigelse eller pensionistklub.