Kontakt

Uddannelsesplan for Rosenfeldthusene

Praktikansvarlig: Pia Dylov

Praktikvejleder uddannet: Bettina Thers Gaunfeldt

Krav og forventninger til studerende

Generelle forventninger til studerende:

 • At praktikanten møder med åbenhed, og udviser respekt for brugere og personale.
 • At praktikanten tager initiativ til, og deltager, i forskellige aktiviteter.
 • Deltager i møder - aktivt
 • Reflekterer selvstændigt over mål og metoder, er nysgerrig og skriver dagbog.
 • Udviser engagement.

Generelle tilbud til studerende:

 • Rum og mulighed for refleksion.
 • Deltagelse i div. møder, pædagogiske debatter og praktiske gøremål.
 • Mulighed for at forbinde teoretisk viden, med praktisk udførelse.
 • At være ansvarlig, og derigennem få indflydelse.
 • At personalet udviser engagement, ansvarlighed, åbenhed og respekt.
 • At tage rollen, som uddannelsessted alvorligt.
 • Vejledningstimer gives løbende. Vejledningstimer gives også af andet personale end vejlederen.
 • At give plads til at være "studerende".

Endvidere at vejlederen er uddannet pædagog - har mindst 2 års erfaring, og har så vidt muligt praktikvejlederkursus

Se den fulde praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Nyheder

21. august 2019
Rosenfeldthusene holder fest for beboere, pårørende og personale

Kalender

21. august 2019 17:00 - 00:00
Rosenfeldthusene holder fest for beboere, pårørende og personale

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Praktik