Kontakt

Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med Frederikssund Kommunes sagsbehandlere, som deltager i de årlige statusmøder og sørger for at opdatere §141-handleplanen, ligesom de deltager i møder ved akut opståede problemstillinger.

Desuden har vi et tæt samarbejde med beboernes dagbeskæftigelse, pårørende, egne praktiserende læger, psykiatere, fysioterapeuter, specialtandplejen m.m.

Frederikssund Kommune, Dag- og døgnafdelingen har iværksat en Neuropædagogisk uddannelse for pædagoger.

Tanken er at de forskellige tilbud skal samarbejde, erfaringsudveksle og inspirere hinanden i forhold til udarbejdelse af neuropædagogiske screeninger.

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Rosenfeldthusene/Samarbejdspartnere