Botilbuddet Rosenfeldthusene

Pædagogisk grundlag 

Vi har fokus på livskvalitet og udvikling uden alder, ligesom motion, sund kost og masser af sjov og glæde i hverdagen vægtes højt

Der arbejdes med reference til neuropædagogik, udviklingspædagogik, sansemotorik, refleksion og dokumentation.

Pædagogiske metoder: 

Med udgangspunkt i det indgående kendskab til den enkelte beboers handicap og ressourcer
udarbejdes pædagogiske handleplaner.

Der udarbejdes pædagogiske handleplaner og handlemål, som alle har afsæt i neuropædagogiske screeninger og andre tests.

Der arbejdes med relationspædagogik, sanseintegration, Tegn til Tale, brug af billedkommunikations symboler, motion og sport.

Sang, humor og spontanitet/forstyrrelser anvendes som pædagogisk værktøj og afføder mange sjove og muntre bemærkninger.
Disse bemærkninger og udsagn, samler vi en lille citat bog, som bruges til at fortælle den gode historie.

Pædagogisk praksis:

Vi arbejder på at udfordre beboerne, stille krav og øge disse krav indenfor den nødvendige pædagogiske ramme.

Vi arbejder løbende på at øge beboernes indflydelse på eget liv, eksempelvis i forbindelse med ferier, hvor der udbydes 5-6 forskellige ture med varieret indhold, som beboerne selv kan vælge imellem.

Beboerne er medinddraget i planlægningen af den ugentlige madplan og er med til at lave mad hver dag. Dette giver mulighed for at prøve nye retter, få kendskab til nye ingredienser og komme med ideer og forslag til tilberedningen.

Vi anser det tætte samarbejde mellem dagtilbud, familie, pårørende og venner som en forudsætning for at give beboerne det bedste helheds tilbud.

Kendskabet til beboernes kulturelle og familiære baggrund sikrer større forståelse for de problematikker, den enkelte måtte have.

Beboerne har mulighed for at invitere 5-6 gæster til stor middag til almindelige fødselsdage og flere til lidt større arrangementer ved runde dage - evt. i telt i haven.

Pædagogikken:

På Rosenfeldthusene "bekender" vi os ikke til én pædagogik, teori eller tankegang.

Stikord i forhold til det pædagogiske kan være:

  • Gentagelser
  • Erkendelse
  • Erfaring
  • Oplevelser
  • Udviklingspædagogik
  • Motivationspædagogik

I dagligdagen sætter vi fokus på udvikling-samarbejde-arbejdsglæde.

Vi koncentrerer os om "Det Kan Nytte" - NLP - Neuropædagogik.

"Det kan Nytte" referencerammen som i høj grad lægger op til at kompensere for den enkeltes handicap, og være opmærksom på at vi ikke "handicapper" yderligere.

NLP som kommunikationsværktøj.

Neuropædagogik uddannelse, som en del af personalegruppen har en efteruddannelse i. Som skal give os mulighed for at gøre tilbuddet mere målrettet og tilpasset hver enkelt beboer. Neuropædagogik handler om at kompensere for beboernes svage sider og kun stimulere der, hvor videre udvikling er en mulighed.

Det "individuelle grundsyn". Det handler om individuelle handleplaner. Det handler om udvikling og vedligeholdelse. Vi stiller forskellige krav alt efter beboernes niveau/kunnen.

Vi arbejder indenfor rammerne af Serviceloven, med retningslinier som respekt, høflighed, takt og tone og sund fornuft.

Vi arbejder også indenfor rammerne i magtanvendelsescirkulæret. Også her handler det om sund fornuft, men især om at kunne motivere beboerne.

Vi gør meget ud af at have:

  • Fokus på den enkelte
  • Fokus på omgivelserne
  • Fokus på det tilbud der gives