Kontakt

Kostpolitikken på Rosenfeldthusene

Fra 1. januar 2012 overgik vi helt til ny kostpolitik fra den ene dag til den anden. Produktionskøkkenet blev nedlagt og der udarbejdedes nye planer for egenkontrol i samarbejde med Fødevarekontrollen.

Vi har en glad smiley i alle 3 huse (egenkontrollen foretages af det pædagogiske personale).

Med udgangspunkt i årstiderne og hvad der er i grøntkasserne inddrages beboerne nu i planlægningen af den kommende uges menu, dette gøres på et beboermøde i hvert enkelt hus hver søndag.

Det giver beboerne mulighed for flere valg, da der er mulighed for at spise i et andet hus, end det de bor i.

Ligeledes er beboerne med til at tilberede maden, ligesom nogle af beboere lejlighedsvis deltager i indkøbene.

Rugbrød købes færdigt men ellers bages alt andet brød i samarbejde mellem beboere og personale.

Flere af beboerne vælger nu at lave anderledes madpakker end den traditionelle med rugbrødsmadder. Jo flere spændende retter beboerne præsenteres for og får sat navn på, jo flere valgmuligheder har de og beder selv om, at der laves eks. humus.

Der er indkøbt et righoldigt udvalg af illustrerede kogebøger ligesom "nettet" benyttes når nye retter skal introduceres.

Hvorfor Økologi

Vi har valgt både af hensyn til miljøet og kvaliteten at få leveret varer fra økologiske leverandører i lokalområdet.

Frugt, grønt, mælkevarer og noget kolonial fra Hørkram

Yderligere indkøb foretages primært i lokale dagligvarebutikker

Økologi

Vores fokus har fra start været beboernes helbred og velbefindende.

En del af beboere var overvægtige, havde livstilssygdomme (diabetes, for højt kolesterol), svampeangreb, forkølelser, fordøjelsesproblematikker m.m.

14 ud af 17 beboere har haft et betydeligt vægttab - de 3 der ikke har tabt sig, har været og er normalvægtige.

Beboernes blodprøver viser at værdierne er bedret og der er planer om seponering af livstilsmedicin.

Vi oplever, at beboernes energiniveau er bedret og ser nu sjældent sovende beboere i sofaerne i dagens løb.

Vi har i vinter haft meget få forkølelser og brugen af afføringsmidler er væsentlig reduceret og er erstattet af svesker, groft grønt og motion.

Som et ekstra plus kan beboerne nu på deres fødselsdage invitere 5-6 gæster til stor middag og dette fordyrer ikke kostprisen.

Udover kostændringer er flere af beboerne aktivt deltagende i Team 2010 (et aktivitets tilbud i Frederikssund Kommune), ligesom ture til byen ofte bliver foretaget gående. Der er flere fysiske aktiviteter som boldspil i Rosenfeldthusene.

Det generelle velbefindende er markant bedre hos alle beboerne.

Praktiserende læge Lene Brask, Lægerne i Færgeparken har skrevet følgende:

"Ang. effekt af kost og motionsændringer på Rosenfeldthusene.

Undertegnede har haft en patient på Rosenfeldthusene til diabetes årskontrol. Der er sket store forandringer i forhold til patientens helbredstilstand siden sidste år. Patientens sukkersyge er bedre reguleret hvilket ses af sukkersygetallet. Den bedre regulering skyldes kost, motion og vægtændringer. Patienten har haft et flot vægttab fra 115 kg til 88 kg, hvilket også har resulteret i en reduktion af livvidden.

Ang. motion: Patienten deltager i motion arrangeret af institutionen på trods af, at han går dårligt. Gangen er bedret og han går ofte uden rollator. Han har fået mere energi.

Ovenstående positive ændringer af patientens helbred ses efter at institutionen har ændret kosten til sundere kost og har prioriteret motion."

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Rosenfeldthusene/Kostpolitik