Botilbuddet Rosenfeldthusene

Faglige forventninger til alle medarbejdere i Rosenfeldthusene!

Som pædagog forventes det at medarbejderne har et indgående kendskab til mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Ligeledes er kendskab til ældre problematikker/demens, psykiatri og neuropædagogik ønskeligt.

Vi forventer at medarbejdere tager udgangspunkt i en åben og ligeværdig dialog og kan anvende feed back i det daglige arbejde.

Desuden forventes at medarbejderne:

 • er i stand til at reflektere over egen daglige pædagogiske praksis og egen pædagogiske udvikling.
 • er i stand til at fokusere på muligheder og ressourcer hos beboere og kolleger
 • kan udarbejde pædagogiske handleplaner, statusrapporter m.m., formulere, skrive, reflektere og sætte mål.
 • kan arbejde selvstændigt, handle, tage beslutninger og være ansvarlig for disse.
 • kan samarbejde og være loyal overfor fælles beslutninger.
 • er i stand til at huske de nye fælles beslutninger.
 • er innovative, kommer med ideer til nye tiltag og udvikling (også selv om en del af beboergruppen er ældre og har fysiske skavanker).
 • har kendskab til pc på brugerniveau.
 • er omstillingsparate i forhold til nytænkning, nye beboere og nye tiltag.
 • er fleksible i forhold til daglige arbejdsopgaver og løsning af disse, arbejdstidsændringer osv.
 • er i stand til at skabe relationer, være nærværende, omsorgsfulde og samtidig at være i stand til at stille krav og være tydelige i både kropssprog og tale.
 • er indstillet på en travl hverdag med aktiviteter for og med beboerne. Er indstillet på at udføre praktiske opgaver hvor beboerne inddrages med forståelse for den enkeltes formåen.
 • kan støtte beboerne til at tage selvstændige beslutninger i forhold til evner og formåen.
 • i Rosenfeldthusene besidder en høj grad af bevidsthed omkring egne grænser og kan sætte disse.
 • er lydhøre og formår at lære af kollegers erfaringer (vidensdeling).
 • har kendskab til neuropædagogik eller evner at sætte sig ind i de neuropædagogiske principper og forstår betydningen og konsekvensen af de forskellige hjerneskader.
 • har evnen til at videreformidle pædagogiske emner.

Derudover forventes:

Det forventes, at alle udvikler sig fagligt og dette følges op af kontinuerlige forventningssamtaler med ledelsen.

Der afholdes 4 temadage årligt med blandt andet 2-3 faglige input om aktuelle pædagogiske problemstillinger, som forestås af medarbejderne.

Det forventes, at alle kan formidle fagligt stof på en konstruktiv og forståelig måde.

Vi har konstant fokus på de pædagogiske processer og forandringer, som er en integreret del af hverdagen, for løbende at sikre det mest optimale tilbud til beboerne.

Nye medarbejdere:

For at sikre god kvalitet i oplæring af nye medarbejdere, går de som føl hos en erfaren kollega, som har til opgave at sikre høj information omkring alle beboere, de pædagogiske mål og husets politikker.
Nye medarbejdere får udleveret tjek-skema, hvor alle emner som skal gennemgåes er listet op.

Efter 2½ måned evalueres den nye medarbejder af den gruppe vedkommende er tilknyttet. Evalueringen tager udgangspunkt i et evalueringsskema.