Botilbuddet Rosenfeldthusene

Botilbuddet

Rosenfeldthusene er oprettet efter almenlejelovens §105, med §85 bostøtte efter lov om social Service.

Der er 17 lejemål i Rosenfeldthusene.

Der må ikke holdes husdyr.

Visitation:

Foregår via sagsbehandler, der indstiller til Faglig Visitation (centralt visitionsudvalg i Social Service).
Der foretages herefter en vurdering ud fra den enkelte borgers ønsker og den eksisterende levegruppe i det enkelte hus.

Besøg:

Borgere, forældre/pårørende samt fag personer er velkommen til at besøge Botilbuddet. Kontakt kontoret for aftale på tlf.: 47 35 15 70

Økonomi:

Huslejen ligger mellem kr. 7.623,34 til kr. 10.647,22 afhængig af lejlighedens størrelse,
varierende fra 57,6 til 80,7 m2.  Der kan søges om boligydelse.

Prisen på varme varierer også efter forbrug
og ligger fra kr. 500,00 og kr. 775,00. 

Prisen på vand varierer også efter forbrug
og ligger fra kr. 200,00 til kr. 400,00